Verto Analytics Oy

21.11.2019 Helsinki

Suomalais-amerikkainen tutkimusyhtiö Verto Analytics Oy (Verto) on tuplannut standardituotteidensa liikevaihdon vuoden 2019 aikana päämarkkinallaan USA:ssa. Kasvua ovat kirittäneet erityisesti analytiikkapalveluiden suurostajat, kuten Google ja Microsoft, sekä uudet asiakkuudet media- ja teknologiakentästä, joista mm. Universal, PayPal, Airbnb, Intel, Kargo, Pinterest ja Spotify siirtyivät käyttämään Verton kuluttajamittaukseen kohdennettuja analytiikka-ratkaisuja mainonnan ostopäätöksiin, ja kilpailija- sekä kuluttajatrendien seurantaan kuluneen vuoden aikana. Verto on myös solminut useita jakelukanava-sopimuksia, mm. maailmanlaajuisen Bloomberg-konsernin kanssa.

Liiketoiminnan kasvua vauhdittaakseen Verto Analytics käynnistää nykyisten sijoittajien johdolla osakeannin, jonka tavoitteena on kerätä 10 miljoonaa euroa yrityksen myynti- ja analytiikkatiimien skaalaamiseen sekä uusien tuotteiden markkinointiin. ”Verto tekee jo nyt töita yli puolelle maailman isoimmista teknologiafirmoista, mutta seuraavaksi haluamme laajentaa asiakaskuntaa kymmenistä satoihin. Tästä syystä haluamme satsata merkittävästi skaalautumiseen liittyviin toimintoihin ja avaamme annin ensi kertaa – Springvestin alustan kautta – myös piensijoittajille”, toteaa Hannu Verkasalo, Verto Analyticsin toimitusjohtaja ja perustaja.

Verto Analyticsin liiketoimintamalli perustuu Verton kehittämään mittausteknologiaan sekä Verton omistamaan ja hallinnoimaan tutkimuspaneeliin, johon kuluttajat rekisteröityvät mukaan pientä korvausta vastaan. Paneelissa, johon on liittynyt noin 700 000 kuluttajaa, Verton tutkimussovelluksilla kerätään tietoa mm. mobiili- ja web-sovellusten käyttöön, pelaamiseen, verkkosisältöjen kuluttamiseen, ja video- ja musiikkipalveluiden käyttöön liittyen. Verton tutkimuspaneeli on rakennettu edustavaksi otokseksi kohdemaan monikanavaisista verkkokäyttäjistä, joka on ensiarvoisen tärkeää kerättäessä luotettavaa tietoa koko markkinan käyttäytymisestä, ja merkittävä kilpailuetu Vertolle.

Verto Analyticsin ydintiimi on työskennellyt lähes 20 vuotta monikanavaisen kuluttajakäyttäytymisen mittaamisen parissa, ja tiimillä onkin tuotekehityksessä vuosien etumatka kilpailuun verrattuna. Verton palvelut auttavat asiakkaita, kuten Google ja Facebook, ymmärtämään uusia trendejä ja kilpailijoita, sekä ohjaamaan tuotesuunnittelua ja yrityskauppoja. Yritykset kuten Microsoft, Pinterest tai Twitter ovat kiinnostuneet markkinaosuuksista ja markkinasegmenttien koosta, tai ohjaamaan strategiaa, uusasiakashankintaa ja markkinointia, ja Spotify, Disney ja CNN käyttävät Vertoa puolestaan validoidakseen käyttäjämääriä ja -laatua, tai kohdentaakseen mainos- ja markkinointi-investointeja Verton puolueettoman datan avulla.

Vuoden 2019 aikana Verto Analytics on laajentanut yhteistyötään merkittävästi mm. Googlen kanssa, jonka ehkä näkyvin osa on globaali Think with Google -julkaisusarja, jossa Google on käyttänyt Verton tutkimusdataa laajasti Googlen omaa toimintaa markkinoivissa ja validoivissa julkaisuissa.

Verkkolinkkejä muutamiin Googlen julkaisuihin, joissa Verton dataa on käytetty:

Verto Analytics on avannut kuluneen vuoden aikana toimipisteet Torontoon, Seattleen, ja Cincinnatiin, jotka laajentavat yhtiön nykyistä jalanjälkeä New Yorkissa, San Franciscossa ja Helsingissä. ”Paikalliset tiimit mahdollistavat pääsymme lähemmäs asiakasta. Asiakasyrityksemme haluavat korkeatasoisia analytiikka- ja informaatiopalveluita jotka ratkaisevat mahdollisimman monta liiketoimintakysymystä yhden kumppanin kautta. Tässä Verto voi auttaa”, kertoo Patrick Brennan, Verto Analytics USA:n maajohtaja. ”Uudet tiimit parantavat myös asiakasvaatimusten hallintaa ja tehostavat viestintää meidän emoyhtiön, Helsingissä toimivan Verto Data Labin, kanssa”, Brennan jatkaa.

Pohjoismaiden johtava kuluttajakäyttäytymisen analytiikkaan keskittynyt Verto Data Lab jatkaa Helsingissä yhtiön uusien palveluiden tutkimus- ja kehitystyötä joka on toiminut vahvana pohjana Verton menestykselle. Kuluneen kahden vuoden aikana Verto Data Lab mm. lanseerannut Data Feeds, Smart Poll ja Audience Profiles -tuotteet, rekisteröinyt useita patentteja, sekä julkaissut tutkimustaan yhdessä asiakasyritysten kanssa mm. Media Honeypot-, Tubecon-, ASI- ja ARF-konferensseissa.

 

Tietoja Verto Analyticsista

Verto Analytics on itsenäinen markkinatutkimusyhtiö, joka tarjoaa informaatiopalveluita ja -sovelluksia monikanavaisen kuluttajakäyttäytymisen mittaamiseen digitaalisilla laitteilla (älypuhelimet, tabletit, PC). Verto omistaa Verto Smart -kuluttajapaneelin, jossa Verton tutkimussovelluksilla kerätään anonyymisti tietoa tutkimukseen osallistuvien kuluttajan mediakäytöstä, laiteaktiivisuudesta, sovellusten ja verkkosivujen käytöstä, verkko-ostoksista sekä pelien käytöstä. Teknologia- ja mediayhtiöt, markkinatutkimustoimijat sekä mainostajat käyttävät Verton riippumatonta dataa mm. kilpailijaseurantaan, tuotekehitys- ja M&A-päätöksiin, kuluttajatrendien seurantaan sekä mainonnan osto- ja myyntipäätöksiin liittyen.

Lisätietoja Verto Analytics –palveluista saat lukemalla blogiamme, seuraamalla meitä Twitterissä tai vierailemalla osoitteessa https://vertoanalytics.com.

Sijoittajat jotka ovat kiinnostuneet uudesta osakeannista: https://app.springvest.fi/rounds/70

Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

 

Mediayhteys:

Meri Kupiainen, meri.kupiainen@vertoanalytics.com

Sign up for our newsletter: